Τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι θα αντιμετωπίσουν έως το 2050 τις σοβαρές συνέπειες της κλιματικής κρίσης

Τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι θα αντιμετωπίσουν έως το 2050 τις σοβαρές συνέπειες της κλιματικής κρίσης

Η ετήσια έκθεση«10 New Insights in Climate Science» παρουσιάζει τις βασικές γνώσεις από την τελευταία έρευνα που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή και ανταποκρίνεται σε σαφείς εκκλήσεις για καθοδήγηση της πολιτικής κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης δεκαετίας για το κλίμα. Οι συγγραφείς της υπογραμμίζουν τις περίπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και άλλων παραγόντων κινδύνου, όπως οι συγκρούσεις, οι πανδημίες, οι κρίσεις τροφίμων και οι υποκείμενες αναπτυξιακές προκλήσεις. Η...