Έκθεση IPCC: Η επείγουσα δράση για το κλίμα μονόδρομος για ένα βιώσιμο μέλλον (Μέρος Α)

Έκθεση IPCC: Η επείγουσα δράση για το κλίμα μονόδρομος για ένα βιώσιμο μέλλον (Μέρος Α)

Στη δημοσιότητα δόθηκε η τελική έκθεση σύνθεσης της 6ης αξιολόγης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climate Change), η οποία  περιγράφει με τα πιο μελανά χρώματα την πορεία υπερθέρμανσης του πλανήτη και κάνει έκκληση για την επείγουσα άμεση λήψη μέτρων προσαρμογής τη δεκαετία που διανύουμε με στόχο τον μακροπρόθεσμο περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στους 1.5 °C. Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) είναι...