Αποκαλυπτικά στοιχεία: Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες για βενζίνη το χρόνο.

Αποκαλυπτικά στοιχεία: Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες για βενζίνη το χρόνο.

Οι οδηγοί στην Ελλάδα έχουν τους υψηλότερους λογαριασμούς καυσίμων στην Ευρώπη, δαπανώντας το 13,13% του εισοδήματός τους για καύσιμα κάθε χρόνο. Αυτό προκύπτει από την τελευταία έρευνα της Confused.com (3ο τρίμηνο 2022). Η έρευνα αποκαλύπτει τις ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες οι οδηγοί ξοδεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό του ετήσιου εισοδήματός τους για καύσιμα. Αυτό υπολογίστηκε αναλύοντας επίσημα στοιχεία για το μέσο ετήσιο εισόδημα κάθε χώρας σε σύγκριση με τη μέση κατανάλωση...