Διαδικτυακή εκδήλωση για το έργο: Βιοπαρακολούθηση

Διαδικτυακή εκδήλωση για το έργο: Βιοπαρακολούθηση

Στο πλαίσιο της δράσης Ερευνώ – Καινοτομώ – Δημιουργώ της ΕΥΕΔΕ – ΕΤΑΚ, τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023, από τις 17:30 – 20:30, θα διεξαχθεί η καταληκτική διαδικτυακή εκδήλωση για το έργο: «Βιοπαρακολούθηση: Εφαρμογή επίγειων οπτικών και ακουστικών αισθητήρων και χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας για την παρακολούθηση της πανίδας και των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας». Το έργο υλοποιείται από το Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ, το Ινστιτούτο...