Η Φτώχεια και το δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία

Σύμφωνα με τους διεθνείς αλλά και ελληνικούς στατιστικούς δείκτες, τα άτομα που ζουν σε Κίνδυνο Φτώχειας ή Κοινωνικού Αποκλεισμού αφορούσαν  το 31,8% του πληθυσμού της χώρας κατά το έτος 2018 και δεν γνωρίζουμε πόσο θα έχει αυξηθεί  ο αριθμός τους μετά τα δύο τελευταία χρόνια της πανδημίας. Οι κοινωνικές ομάδες που ενδεικτικά πλήττονται είναι οι άνεργοι και  οι μακροχρόνια άνεργοι (43,3% του συνόλου) με τον αριθμό τους να φθάνει  με...
ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γενικά