Μέγα ζητούμενο να υπάρξει σύγκλιση της τεχνολογίας με τους πολίτες

Μέγα ζητούμενο να υπάρξει σύγκλιση της τεχνολογίας με τους πολίτες

Ο  Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Παπαστεργίου  τόνισε, μιλώντας στο Διαβαλκανικό Forum στη Θεσσαλονίκη, πως για όλη την Αυτοδιοίκηση είναι μεγάλο ζητούμενο, πώς θα είναι οι πόλεις τα επόμενα χρόνια, υιοθετώντας έξυπνες εφαρμογές, ενσωματώνοντας τη βιωσιμότητα στην καθημερινή λειτουργία και αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες προς τους πολίτες, αναφερόμενος στις προκλήσεις που προκύπτουν ανά πάσα στιγμή, όπως οι ενεργειακές ή οι περιβαλλοντικές. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ «πολύ σωστά η Ευρώπη έθεσε...