Ναυτιλία & Νησιωτικότητα

Η Ελλάδα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη νησιωτικότητα και ναυτιλία στην Ευρώπη.  Η συνοχή των νησιών με την ηπειρωτική χώρα συνεπάγεται υψηλό λειτουργικό κόστος, αλλά και τα έσοδα από τον τουρισμό, την αλιεία και την παραγωγή ενέργειας  είναι εξίσου σημαντικά.  Δυστυχώς, ο ευκαιριακός τρόπος που αντιμετωπίζονται και οι τρεις παραπάνω παραγωγικοί τομείς, οδηγεί σε μη βιωσιμότητά τους και δημιουργεί κινδύνους για τις επόμενες γενιές.  Χρειάζεται ένας συνολικός μακρόχρονος σχεδιασμός...
ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γενικά