Η ΡΕΥΣΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Η ΡΕΥΣΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Κατά μέσο όρο ο μέσος δυτικός άνθρωπος καταναλώνει ημερησίως νερό όσο και το βάρος του. Είναι δύσκολο να δεχθούμε ότι κατά την εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης θα έπρεπε ως πολίτες να αγωνιστούμε για τη διαθεσιμότητα του νερού στην Ελλάδα και την Ευρώπη και ότι θα γινόταν πόλεμος  στην Ουκρανία, με προφανή αιτία δύο άλλα ρευστά :  το φυσικό αέριο και  το πετρέλαιο.   Αυτό που χαρακτηρίζει την εποχή μας είναι...