Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή

Το Περιβάλλον, απαραίτητο για την επιβίωσή μας, αδιαπραγμάτευτο συλλογικό αγαθό, εργαλείο ευημερίας – Πολιτική ανάσχεσης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ: Υποστηρίζουμε την ανάδειξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών, που συνδέονται με το περιβάλλον και τα δημόσια αγαθά όπως το νερό, ο αέρας και το έδαφος και τα υπερασπιζόμαστε από την εκποίησή τους. Αγωνιζόμαστε για την αναμόρφωση και την εφαρμογή μίας σύγχρονης και αποτελεσματικής νομοθεσίας για το...
ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γενικά