Η τοποθέτηση ψυχολόγων σε όλα τα σχολεία είναι επιτακτική ανάγκη

Η τοποθέτηση ψυχολόγων σε όλα τα σχολεία είναι επιτακτική ανάγκη

Μετά από δέκα χρόνια σκληρής οικονομικής κρίσης και δύο χρόνια πανδημίας με όλα τα δυσάρεστα επακόλουθά τους (φτώχεια, ανεργία, κοινωνική αποξένωση, τηλεκπαίδευση, ενδοοικογενειακή βία κ.λπ.), οι μαθητές χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη, καθότι οι ανωτέρω καταστάσεις έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην ευαίσθητη ψυχοσυναισθηματική ισορροπία των παιδιών. Η τοποθέτηση  ψυχολόγων σε όλες τις σχολικές μονάδες μπορεί, μεταξύ άλλων, να διευκολύνει την αρμονική συνύπαρξη μεταξύ μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών  και γονέων, να διευκολύνει  την επικοινωνία των μαθητών/τριών...