Ψηφιακή Διακυβέρνηση

Οι ζωές μας εξαρτώνται, και θα εξαρτώνται πολύ περισσότερο στο μέλλον, από τα έξυπνα τηλέφωνα, το διαδικτυακό εμπόριο, τους ψηφιακούς «προσωπικούς βοηθούς» μας, την συνεχώς εξελισσόμενη τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιακή εκπαίδευση, ψηφιακά νομίσματα και μία αυτοματοποιημένη παραγωγή. Η «ψηφιακή μετάβαση» δεν αφήνει καμία πτυχή της κοινωνίας και της οικονομίας ανεπηρέαστη. Στην Ελλάδα επικρατεί για δεκαετίες μία ψηφιακή ατζέντα χωρίς αληθινό όραμα, ενώ η ψηφιοποίηση γίνεται πεδίο καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων....
ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γενικά