Θεσσαλονίκη και Σέρρες έχουν την αρνητική πρωτιά πρόωρων θανάτων σε ότι αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Κεντρική Μακεδονία

Θεσσαλονίκη και Σέρρες έχουν την αρνητική πρωτιά πρόωρων θανάτων σε ότι αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Κεντρική Μακεδονία

17/12/2021. Σύμφωνα με μια πρόσφατη επιστημονική έρευνα, 114.000 πρόωροι θάνατοι θα μπορούσαν να αποφεύγονται στις Ευρωπαϊκές πόλεις, αν υιοθετούνται οι τελευταίες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την ποιότητα του αέρα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ, τα ανώτατα συνιστώμενα όρια ρύπων του αέρα είναι πολύ χαμηλότερα συγκριτικά με εκείνα που ίσχυαν από το 2005. Ειδικότερα, οι μέσες ετήσιες συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων ΡΜ2,5 δεν πρέπει να υπερβαίνουν...