Απόφαση του 16ου Τακτικού Συνεδρίου των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ – Ατενίζοντας το μέλλον: Πρόταση για μια νέα αρχή για το Οικολογικό / Πράσινο κίνημα στην Ελλάδα

Το 16ο Συνέδριο θεωρείται σαν μια νέα αρχή, και για τα παλαιότερα μέλη των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ, αλλά και γενικότερα για την Πολιτική Οικολογία στην Ελλάδα, με το νέο καταστατικό του κόμματος να σηματοδοτεί αυτή τη γενικότερη διάθεση ανανέωσης και επανεκκίνησης. Τίθενται πέντε βασικοί άξονες για μια νέα αρχή, οι οποίοι συνοπτικά έχουν ως εξής: Επιστροφή στις αρχικές έννοιες κι επαναπροσδιορισμός τους για την περίοδο που διανύουμε Η οικολογία έχει για...