Ένα στα οκτώ πουλιά στον πλανήτη κινδυνεύει με εξαφάνιση

Ένα στα οκτώ πουλιά στον πλανήτη κινδυνεύει με εξαφάνιση

Σχεδόν το 50% όλων των ειδών πουλιών παγκοσμίως καταγράφουν μειώσεις πληθυσμών, ενώ αυξητικές τάσεις εμφανίζει μόλις το 6%. Ιδιαίτερα αβέβαιο εμφανίζεται το μέλλον των πουλιών, όπως περιγράφει η τελευταία Έκθεση για το Καθεστώς Διατήρησης των Πουλιών στον Κόσμο (State of the World’s Birds Report 2022), που δημοσιεύεται κάθε τέσσερα χρόνια από την Birdlife International. Ειδικότερα, περίπου ένα (1) στα δύο (2) είδη πουλιών που απαντούν στον πλανήτη μειώνονται, με τους...