Μέγα ζητούμενο να υπάρξει σύγκλιση της τεχνολογίας με τους πολίτες

Μέγα ζητούμενο να υπάρξει σύγκλιση της τεχνολογίας με τους πολίτες

Ο  Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Παπαστεργίου  τόνισε, μιλώντας στο Διαβαλκανικό Forum στη Θεσσαλονίκη, πως για όλη την Αυτοδιοίκηση είναι μεγάλο ζητούμενο, πώς θα είναι οι πόλεις τα επόμενα χρόνια, υιοθετώντας έξυπνες εφαρμογές, ενσωματώνοντας τη βιωσιμότητα στην καθημερινή λειτουργία και αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες προς τους πολίτες, αναφερόμενος στις προκλήσεις που προκύπτουν ανά πάσα στιγμή, όπως οι ενεργειακές ή οι περιβαλλοντικές. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ «πολύ σωστά η Ευρώπη έθεσε...
Επίσκεψη της Οικολογίας – Πράσινης Λύσης στα γραφεία της ΕΥΑΘ Παγίων

Επίσκεψη της Οικολογίας – Πράσινης Λύσης στα γραφεία της ΕΥΑΘ Παγίων

29/04/2022. Αντιπροσωπεία της Αυτοδιοικητικής Παράταξης «Οικολογία-Πράσινη Λύση» επισκέφθηκε την ΕΥΑΘ Παγίων και τον Πρόεδρο της Σάκη Τζακόπουλο, με στόχο την ενημέρωση πάνω σε τρέχοντα θέματα διαχείρισης, συντήρησης και λειτουργίας των δημόσιων ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. Ειδικότερα, το γεγονός ότι η εταιρία κατέχει στην ιδιοκτησία της πληθώρα οικοπέδων όσο και σχεδόν το σύνολο των ανοικτών ρεμάτων της Θεσσαλονίκης, την καθιστά υπεύθυνη αφενός να συμβάλλει στην προστασία τους και αφετέρου σε...