Γιατί η Θεσσαλονίκη οφείλει να επενδύσει στο ποδήλατο

Γιατί η Θεσσαλονίκη οφείλει να επενδύσει στο ποδήλατο

Υπάρχει ένα μέσο στο οποίο η πόλη δεν έδωσε ποτέ μια πραγματική ευκαιρία, αν και είναι βέβαιο ότι μπορεί να απορροφήσει σημαντικό μέρος της κυκλοφορίας. Παρότι το κυκλοφοριακό ως θέμα έρχεται πρώτο στη λίστα των παραπόνων των Θεσσαλονικέων, η πόλη έχει εναποθέσει τις ελπίδες της αποκλειστικά στο Μετρό και στο fly-over. Η νέα περιφερειακή οδός σίγουρα θα απορροφήσει αρχικά ένα μέρος της κίνησης, αλλά μετά από λίγα χρόνια θα κορεστεί...
ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Αρθρογραφία