ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Οι «Οικολόγοι Πράσινοι Κεντρικής Μακεδονίας - ΟΠΚΜ» είναι η Περιφερειακή Οργάνωση των μελών των Οικολόγων Πράσινων (ΟΠ) που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  Υπάρχουν εδώ και 20 χρόνια περίπου, όσο δηλαδή και ο πολιτικός φορέας των ΟΠ. Είμαστε πολίτες που θεωρούν την οικολογία ως απαραίτητο και θεμελιακό συστατικό στοιχείο μιας εναλλακτικής πολιτικής που θα εξασφαλίσει την περιβαλλοντική ισορροπία και την βιώσιμη ανάπτυξη των ανθρώπων μέσα από αρχές και...
ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γενικά