ΕΣΠΑ: Πώς κατανέμονται τα 3,6 δισ. του προγράμματος για την κλιματική αλλαγή

ΕΣΠΑ: Πώς κατανέμονται τα 3,6 δισ. του προγράμματος για την κλιματική αλλαγή

29.08.2022. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» της περιόδου 2021-2027 εγκρίθηκε από την Κομισιόν. Σε έξι στρατηγικούς στόχους στηρίζονται οι δράσεις που προωθεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» της περιόδου 2021-2027. Το πρόγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε από την Κομισιόν, είναι συνολικού προύπολογισμού 3,6 δισ. ευρώ και σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 2 του ΕΣΠΑ 2021-2027. Οι στρατηγικοί στόχοι Οι στρατηγικοί στόχοι, όπως ανακοινώθηκε από...