Απόφαση του 16ου Τακτικού Συνεδρίου των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κλιματική αλλαγή, οι πανδημίες, η βιοποικιλότητα και τα ζώα στα κλουβιά

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κλιματική αλλαγή, οι πανδημίες, η βιοποικιλότητα και τα ζώα στα κλουβιά Προτάσεις για πολιτικές και χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2050 Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ  θεωρούν ότι το εμβόλιο για την αντιμετώπιση της σημερινής πανδημίας COVID-19 (ή SARS-CoV-2) θα πρέπει να θεωρείται ως ενδιάμεση λύση. Όλα συνηγορούν στην αναγκαιότητα να τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα και δρομολογηθούν πολιτικές που να αντιμετωπίζουν  ουσιαστικά τέτοιες πανδημίες. Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή...