Πράσινο Βραβείο στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης

Πράσινο Βραβείο στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης

Εξαιρετικές -και πλέον βραβευμένες- είναι οι πράσινες επιδόσεις του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Στη συγκεκριμένη υγειονομική μονάδα, οι διαδικασίες διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών εξελίσσονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς εδώ και μια οκταετία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, από την εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας κατά τη διάρκεια του 2021 το νοσοκομείο συνέλεξε προς αξιοποίηση τις παρακάτω ποσότητες υλικών: Χαρτί: 57.070 κιλά Πλαστικό: 15.420 κιλά Καπάκια: 1.436,40 κιλά Κλωστοϋφαντουργικά: 296 κιλά Τηγανέλαια: 1.820 κιλά...