Τα lockdown μείωσαν στο μισό τη συγκέντρωση αιθάλης στην ατμόσφαιρα

Τα lockdown μείωσαν στο μισό τη συγκέντρωση αιθάλης στην ατμόσφαιρα

31.08.2022. Στις αρχές του καλοκαιριού του 2020, οι εκπομπές αιθάλης στην Ευρώπη μειώθηκαν πιο απότομα από κάθε άλλη φορά από το 1945. Αυτό προσέφερε στους σε ερευνητές της ατμόσφαιρας και τους επιστήμονες του κλίματος μια μοναδική εκτίμηση: Οι σημαντικοί περιορισμοί στην κινητικότητα και την οικονομία, με τους οποίους αντέδρασαν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες στην εξάπλωση του κορωνοϊού, προκάλεσαν δραστική μείωση των εκπομπών για μικρό χρονικό διάστημα. Σε αντίθεση με τα...