Εργαστήριο για τη συνεταιριστική κατοικία

Εργαστήριο για τη συνεταιριστική κατοικία

28.09.2022. Με την ομάδα CoHab Στο συμμετοχικό εργαστήριο θα γίνει η επεξεργασία σεναρίων για ένα εγχείρημα συνεταιριστικής κατοικίας στην Ελλάδα. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε τρεις ομάδες εργασίας που θα δουλέψουν για την διαμόρφωση του καταστατικού, του προγράμματος χρήσεων και του business plan, προσαρμοσμένα στα δεδομένα δύο υφιστάμενων κτιρίων (ένα που ανήκει σε δημόσιο φορέα και ένα που πωλείται). Στο εργαστήριο θα αξιοποιηθεί   η μεθοδολογία...