Μία Πράσινη Ενέργεια στα χέρια των Πολιτών

Μία Πράσινη Ενέργεια στα χέρια των Πολιτών

18.09.2022. Ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ όλες οι Δράσεις στο χώρο του Greenwave Festival 2022 (αναρτήσεις για τις εκδηλώσεις είχαν γίνει στη σελίδα ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στις 21.08.2022 και 13.09.2022). Για την εκδήλωση των Ενεργειακών Κοινοτήτων  ομιλητές ήταν οι: Αντώνης Κοζυράκης, Διευθυντής ΔΕΥΑ - Κρήτ, Ιδρυτικό μέλος "Μινώα Ε.Κοιν" Τίτλος Εισήγησης : "ΜΙνώα Ενεργειακή Κοινότητα 2019 - 2022, τρία χρόνια δρόμος" Αλίς Κοροβέση, Γεν. Διευθύντρια ΙΝΖΕΒ και Αντιπρόεδρος Εν. Κοινότητας WEnCoop...
Ενεργειακές Κοινότητες, μια Πράσινη Ενέργεια στα χέρια των Πολιτών

Ενεργειακές Κοινότητες, μια Πράσινη Ενέργεια στα χέρια των Πολιτών

13.09.2022. GreenWave Festival 2022 Τι είναι οι Ενεργειακές Κοινότητες ; Με τον Ν. 4513/2018 μπορούν να ιδρυθούν στην Ελλάδα «Ενεργειακές Κοινότητες», (Ε.Κοιν) δηλαδή ενεργειακοί συνεταιρισμοί προσανατολισμένοι σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), εξοικονόμησης ενέργειας, δημιουργία δικτύων ηλεκτροκίνησης κλπ. Τα μέλη που συνιστούν μια Ενεργειακή Κοινότητα είναι μια αυτόνομη ένωση προσώπων, τα οποία αποφασίζουν ελεύθερα και αυτόνομα να συνεργαστούν προκειμένου να ικανοποιήσουν τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές τους επιδιώξεις μέσω μιας...