Σταματήστε τώρα τον παραλογισμό, κύριε Πούτιν

Σταματήστε τώρα τον παραλογισμό, κύριε Πούτιν

Η Ευρώπη και ο κόσμος ξύπνησαν σε μια ζοφερή πραγματικότητα με απρόβλεπτες συνέπειες. Η Ρωσία του Προέδρου Πούτιν έχει αρχίσει μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της Ουκρανίας, της χώρας ολόκληρης και όχι μόνο στις κατά πλειοψηφία ρωσόφωνες περιοχές που πρόσφατα αναγνωρίστηκαν ως ανεξάρτητες από τον κ. Πούτιν. Τις προηγούμενες ημέρες συζητούσαμε τα υπέρ και τα κατά των ρωσικών παραπόνων και απειλών κατά της Ουκρανίας, τη στάση των ΗΠΑ, της ΕΕ και...