ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Η παρουσίαση επικεντρώνεται στα θέματα της διατήρησης των φυτικών και ζωικών γενετικών πόρων, και ειδικότερα στα ζητήματα της λειτουργίας Τραπεζών Γενετικού Υλικού. Σημειώνεται ότι, στα Ινστιτούτα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρούνται και γίνονται ερευνητικές δράσεις για τον χαρακτηρισμό, ανάδειξη και αξιοποίηση γενετικών πόρων που αφορούν σε δασικά είδη, υδρόβιους οργανισμούς και μικροοργανισμούς τροφίμων και περιβάλλοντος. Περισσότερα στο ΔΤ : Δελτίο Τυπου Γενετικοί πόροι Η εικόνα είναι από :