Εφεύρεση του ΑΠΘ: φ-water «θεραπεύει» το νερό

Εφεύρεση του ΑΠΘ: φ-water «θεραπεύει» το νερό

14.09.2022. Το φ-water «θεραπεύει» το νερό, επαναφέροντάς το στη φυσιολογική του κατάσταση, κάτι που έχει ευεργετική επίδραση στις καλλιέργειες, καθώς πολλαπλασιάζει την ανάπτυξη των φυτών και μάλιστα καταναλώνοντας ελάχιστη ενέργεια. Με τη μοναδική τεχνολογία που ενσωματώνει, η συσκευή ουσιαστικά καθαρίζει το νερό από τις επιμέρους ακτινοβολίες που δέχεται κατά τη χρήση του, οι οποίες μεταβάλλουν τις ιδιότητές του σημαντικά και αποκαθιστά την αρχικά προβλεπόμενη από τη φύση συμπεριφορά του.  ...