Επίσκεψη της Οικολογίας – Πράσινης Λύσης στα γραφεία της ΕΥΑΘ Παγίων

Επίσκεψη της Οικολογίας – Πράσινης Λύσης στα γραφεία της ΕΥΑΘ Παγίων

29/04/2022. Αντιπροσωπεία της Αυτοδιοικητικής Παράταξης «Οικολογία-Πράσινη Λύση» επισκέφθηκε την ΕΥΑΘ Παγίων και τον Πρόεδρο της Σάκη Τζακόπουλο, με στόχο την ενημέρωση πάνω σε τρέχοντα θέματα διαχείρισης, συντήρησης και λειτουργίας των δημόσιων ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. Ειδικότερα, το γεγονός ότι η εταιρία κατέχει στην ιδιοκτησία της πληθώρα οικοπέδων όσο και σχεδόν το σύνολο των ανοικτών ρεμάτων της Θεσσαλονίκης, την καθιστά υπεύθυνη αφενός να συμβάλλει στην προστασία τους και αφετέρου σε...