Οι Οικολόγοι Πράσινοι Κεντρικής Μακεδονίας συντάσσονται με την συμμαχία Πράσινο και Μωβ για τις Εθνικές Εκλογές

Οι Οικολόγοι Πράσινοι Κεντρικής Μακεδονίας συντάσσονται με την συμμαχία Πράσινο και Μωβ για τις Εθνικές Εκλογές

Με ομόφωνη απόφαση των μελών της, όπως αυτή λήφθηκε κατά την τελευταία Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η Περιφερειακή Οργάνωση των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ συντάσσεται με την Απόφαση του 18ου Τακτικού και Εκλογικού Συνεδρίου των ΟΠ που συγκλήθηκε νόμιμα τον Δεκέμβριο 2023 και συνεπώς συμμετέχει στην ενότητα του οικολογικού, εναλλακτικού, πράσινου και κοινωνικού χώρου των δικαιωμάτων μέσω της εκλογικής Συμμαχίας «Πράσινο & Μωβ». Παράτυπα διαδικτυακά συνέδρια πολύ μικρής μερίδας ενεργών μελών...
ΠΡΑΣΙΝΟ και ΜΩΒ: συμμαχία για τις εθνικές εκλογές – Η Διακήρυξη

ΠΡΑΣΙΝΟ και ΜΩΒ: συμμαχία για τις εθνικές εκλογές – Η Διακήρυξη

Οι επιτροπές επαφής των κομμάτων έχουν καταλήξει ήδη σε κοινή πρόταση για το όνομα, την Διακήρυξη και χτενίζουν το πολιτικό πλαίσιο μιας συμμαχίας για τις εθνικές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εκκρεμεί η επικύρωση των σχεδίων από τα πολιτικά όργανα των κομμάτων που συμμετέχουν στην  ΠΡΑΣΙΝΟ & ΜΩΒ Οικολόγοι Πράσινοι, ΠΡΑΣΙΝΟΙ, Κόμμα Πειρατών, Πράσινοι – Αλληλεγγύη, Κόμμα για τα Ζώα, Βολτ Συμμαχία για σύγχρονες, βιώσιμες, οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές απαντήσεις με αλληλεγγύη...