Καινοτόμο και ενεργειακά αυτόνομο σύστημα επανάχρησης λυμάτων.

Καινοτόμο και ενεργειακά αυτόνομο σύστημα επανάχρησης λυμάτων.

Πρακτικές εφαρμογές κυκλικής οικονομίας, πρόβλεψη βλαβών σε μηχανές και κτήρια, πρόβλεψη συμπεριφοράς προς αποφυγή κινδύνου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ρομποτικά μηχανήματα για χρήση στη γεωργία ακριβείας, αλλά και για τη βοήθεια ατόμων που χρήζουν υποστήριξης, είναι μόνο μερικά από τα απτά αποτελέσματα των ερευνών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Κάποιες από αυτές υλοποιούνται ήδη σε μικρή κλίμακα και κάποιες άλλες θα χρησιμοποιηθούν σύντομα συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος...