Η Ανάσταση στο ενεργειακό αδιέξοδο των ΔΕΥΑ δεν φαίνεται πουθενά στον ορίζοντα

Η Ανάσταση στο ενεργειακό αδιέξοδο των ΔΕΥΑ δεν φαίνεται πουθενά στον ορίζοντα

27.04.2022. Μεγάλο οικονομικό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) εξαιτίας του πολλαπλασιασμού του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος και της εφαρμογής της Ρήτρας Αναπροσαρμογής εκ μέρους των Ηλεκτρικών Εταιρειών. Σε πολλές περιπτώσεις, τα έξοδα για την λειτουργία των εγκαταστάσεων άντλησης και διανομής νερού έχουν υπερ-διπλασιαστεί εκτοξεύοντας στα ύψη τα χρέη των δημοτικών επιχειρήσεων νερού, αφού το ενεργειακό τους κόστος, που αποτελεί πλέον το 25...