Δράση της ΕΟΔ Χαλκιδικής με αφορμή την Διεθνή ημέρα εθελοντισμού

Δράση της ΕΟΔ Χαλκιδικής με αφορμή την Διεθνή ημέρα εθελοντισμού

Η Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού καθιερώθηκε βάσει ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 1985. Ο εθελοντισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε υγιούς κοινωνίας και προϋποθέτει υψηλό αίσθημα ευθύνης και προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Καμία πολιτεία δεν μπορεί να πραγματοποιήσει το όραμά της, αν δεν έχει την ενεργό συμπαράσταση της κοινωνίας των πολιτών. Προς τούτο, οφείλει να δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ενεργό συμμετοχή όλων των πολιτών. Αποτελεί, όμως, και χρέος...