Για την Ελίνα, την Αντιγόνη, τον Γιάννη και τόσα άλλα παιδιά..

Για την Ελίνα, την Αντιγόνη, τον Γιάννη και τόσα άλλα παιδιά..

21.08.2022. Ο Φίλιππος Γκανούλης, Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης Οικολογία - Πράσινη Λύση και ο Μιχάλης Μπάκας, Συντονιστής χαρτοφυλακίου Μετανάστευσης και Ασύλου των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ, έκαναν τα παρακάτω αντίστοιχα σχόλια με αναρτήσεις τους στο FB, για τα Χρυσά παιδιά του Ευρωπαϊκού Στίβου: Η πολιτική μας ηγεσία θα έπρεπε υπό κανονικές συνθήκες να ντρέπεται και να τρέχει παράλληλα να αλλάξει την νομοθεσία περί ιθαγένειας αντί να πανηγυρίζει για την Ελίνα Τζέγκο, παιδί...