Η έκθεση της Grant Thornton για τον  ΟΑΣΘ

Η έκθεση της Grant Thornton για τον ΟΑΣΘ

1.08.2022. Τελικά επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε ως πράσινος χώρος της πόλης το 2017, πως δηλαδή οι Μέτοχοι του ΟΑΣΘ δεν είχαν να προσβλέπουν σε τίποτα από μια εκκαθάριση του οργανισμού, και μάλλον θα βγαίναν ζημιωμένοι από αυτήν. Η έκθεση της Grant Thornton καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «ως εκ τούτου, η τελική αξία της αποτίμησης του οργανισμού καταλήγει μηδενική». Μάλιστα, αν αφαιρέσει κανείς από τις χρεώσεις οι οποίες ανέρχονται σε 189.386.450...