Εντάχθηκε στο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» η δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων στο Δήμο Κασσάνδρας

Εντάχθηκε στο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» η δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων στο Δήμο Κασσάνδρας

Εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», το έργο «Δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, Δήμου Κασσάνδρας» συνολικού προϋπολογισμού 390.600 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Κασσάνδρας. Το έργο συμπεριλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις: - «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και εγκατάσταση μόνιμου εξοπλισμού» συνολικού προϋπολογισμού: 372.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) - «Προμήθεια αναγνωστών σήμανσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και λοιπού πάγιου εξοπλισμού» συνολικού προϋπολογισμού: 9.300 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) - «Υπηρεσία στείρωσης αδέσποτων ζώων...