Καταιγίδα “Ελπίδα”

Καταιγίδα “Ελπίδα”

31/01/2022. Ο Δημήτρης Πολιτόπουλος, Συμπρόεδρος των οικολόγων Πρασίνων μιλά στον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο και τον ALPHA RADIO για την διαχείριση της καταιγίδας "Ελπίδα" με τα τεράστια προβλήματα που δημιούργησε. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με πρακτικές των προηγούμενων δεκαετιών. Ακούστε εδώ:  https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fuser-665020045%2Fdimitris-politopoylos-ston%3Futm_source%3Dalpha989.gr%26utm_campaign%3Dwtshare%26utm_medium%3Dwidget%26utm_content%3Dhttps%25253A%25252F%25252Fsoundcloud.com%25252Fuser-665020045%25252Fdimitris-politopoylos-ston%26fbclid%3DIwAR1o92KcfXwK2LYjAPTRrJZBJIQvLNhdZgtmDjSKiPqA_-kRB4UrQx2JJw0&h=AT1JBGpIDH-GJ74Ijj1EpH3708D7V4WggUUIBJlpHefrHEHmBDq0EYlTF4Q3uU5mjs1pxGOBwiKQ4FZ9wCW2H5mZBRz5F6iyMnB18KzPdZm5ET7zNpyl-i5Mwlwjkc0t4w&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0-DzycAo1FvGeXeqjmfzsfUpSoCxqPqA8UpzboQU_I1bqR8L77Qa7P2ngGnmvYP1sjDX_Qz_u7EsD5WPuBI52lFsqGaN2_eHXPqKwY7Um2-j7uFNfYdscgbMwsUztgjp1zoEtNfoEsmVKRroeOrgUnGg  
Οι αποφάσεις για το μέλλον όλων μας θα κριθούν στη Γλασκόβη

Οι αποφάσεις για το μέλλον όλων μας θα κριθούν στη Γλασκόβη

2/11/2021. Το άρθρο υπογράφει ο Συνεκπρόσωπος των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ, Δημήτρης Πολιτόπουλος. Φιλοξενήθηκε στα ΝΕΑ τα οποία ευχαριστούμε θερμά. Να λοιπόν που έφτασε η στιγμή να αναμετρηθούμε με την ιστορία. Όχι ως «ηγέτες» των ισχυρών χωρών του κόσμου, αλλά ως άνθρωποι. Στη Γλασκόβη από τις 31 Οκτωβρίου και για δύο εβδομάδες θα διεξάγεται μια ακόμα πολλά υποσχόμενη διάσκεψη για το κλίμα. Και όπως λέει και το όνομά της, COP 26, δεν θα είναι...