Πακέτο για τους καταναλωτές

Πακέτο για τους καταναλωτές

Στις 22 Μαρτίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το Πακέτο για τους καταναλωτές, το οποίο φιλοδοξεί να βελτιώσει την προστασία των καταναλωτών, από το «πράσινο ξέπλυμα» και να ενισχύσει το δικαίωμά τους να χρησιμοποιούν τα προϊόντα που αγοράζουν, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το πακέτο, το οποίο περιμέναμε, εδώ και πολύ καιρό,  περιλαμβάνει τις προτάσεις της Ε.Ε., για την Οδηγία, για τους πράσινους ισχυρισμούς, και την Οδηγία για το «Δικαίωμα στην...