CONGREGATE Study Tour

CONGREGATE Study Tour

30.09.2022. H εκδήλωση CONGREGATE Study Tour, έλαβε χώρα στο Lazart Hotel, σήμερα Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, 09.00 και ολοκληρώθηκε στις 14.30.  Η εκδήλωση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου CONGREGATE.             Το έργο  CONGREGATE το οποίο ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2020, έχει στόχο να υποστηρίξει την εφαρμογή εθνικών μακροπρόθεσμων στρατηγικών ανακαίνισης στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Κροατία και να παρακινήσει δήμους στη Βουλγαρία, την Τσεχική...