Ανάγκη μείωσης των εντάσεων και οικοδόμησης εμπιστοσύνης στη Bορειο-Aνατολική Μεσόγειο

Ανάγκη μείωσης των εντάσεων και οικοδόμησης εμπιστοσύνης στη Bορειο-Aνατολική Μεσόγειο

Το 18ο Τακτικό και Εκλογικό Συνέδριο των ΟΠ χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος για την «Ανάγκη μείωσης των εντάσεων και οικοδόμησης εμπιστοσύνης στη Bορειο- Aνατολική Μεσόγειο», το οποίο υποβλήθηκε από τους Οικολόγους ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ και υποστηρίχθηκε από τα μέλη της αποστολής στη Βουδαπέστη. Αποφασίζει να αποτελέσει το ψήφισμα αυτό βάση για εξωστρεφείς δράσεις του Κόμματος το επόμενο διάστημα.  Στις σημερινές γεωπολιτικές συνθήκες, με τον πόλεμο που μαίνεται...