Δικαιώματα

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ υποστηρίζουν δικαιώματα και ασφάλεια για όλες και όλους και μια ανοιχτή και δυνατή κοινωνία, δυνατή χάρη βασισμένη στη διαφορετικότητα. Θεωρούν ότι για τις γυναίκες πρέπει να υπάρχουν πολιτικές πέρα από την ισοτιμία και το ρόλο του «μισού του ουρανού». Θεωρούν ότι το Εθνικό Σχέδιο για την Ισότητα θα πρέπει να προβλέπει προτεραιότητες με βάση τις ανάγκες και τις ευαισθησίες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ενίσχυση κάθε δράσης που...
ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γενικά