Νέοι κανόνες της ΕΕ για περιορισμό της παγκόσμιας αποψίλωσης δασών

Νέοι κανόνες της ΕΕ για περιορισμό της παγκόσμιας αποψίλωσης δασών

14.09.2022. Για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας βιοποικιλότητας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα στην ΕΕ δεν προέρχονται από αποψιλωμένα ή υποβαθμισμένα εδάφη. Η ολομέλεια ενέκρινε σήμερα τη θέση της σχετικά με την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για τα προϊόντα μηδενικής αποψίλωσης με 453 ψήφους υπέρ, 57 ψήφους κατά και 123 αποχές. Ο νέος νόμος θα καταστήσει υποχρεωτικό για τις εταιρείες να επαληθεύουν, ασκώντας...