Ο πληθυσμιακός μαρασμός της υπαίθρου της Θεσσαλονίκης και η απουσία πολιτικής ανάπτυξης

Ο πληθυσμιακός μαρασμός της υπαίθρου της Θεσσαλονίκης και η απουσία πολιτικής ανάπτυξης

Τα στοιχεία της απογραφής είναι αποκαλυπτικά της τάσης εγκατάλειψης του κατά τα άλλα προνομιούχου χώρου της Β' Θεσσαλονίκης. Δυνατότητες υπάρχουν, αλλά δεν αξιοποιούνται μόνες τους... Αν ένα θέμα συζητείται στην ύπαιθρο του νομού Θεσσαλονίκης και απασχολεί έντονα τους κατοίκους, εκτός από τα ζητήματα της καθημερινότητας, είναι η μείωση του πληθυσμού. Η απογραφή του 2019 ήταν αποκαλυπτική της φθίνουσας πληθυσμιακής πορείας που ακολουθεί η περιοχή. Ο προβληματισμός των πολιτών και η...