Ισχυρή Ελληνική εκπροσώπηση στο 6ο Συνέδριο του ΕΠΚ για την προάσπιση των Ελληνικών θέσεων

Ισχυρή Ελληνική εκπροσώπηση στο 6ο Συνέδριο του ΕΠΚ για την προάσπιση των Ελληνικών θέσεων

Αν. Μεσόγειος, Ενεργειακό, Πληθωρισμός, Ίσα Δικαιώματα, Μεταναστευτικό και Περιβάλλον στο επίκεντρο της Ευρώπης από τους Οικολόγους ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ. Ισχυρή ελληνική εκπροσώπηση στο 6ο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος για την προάσπιση των ελληνικών θέσεων. Μετά από δυναμική και ισχυρή ελληνική εκπροσώπηση στην Ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, επέστρεψε η αντιπροσωπεία που εκπροσώπησε τους Οικολόγους ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ στο 6ο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος (Εuropean Greens Party - EGP). Το συνέδριο ολοκλήρωσε με επιτυχία τις...