Αγροτική Παραγωγή – Αλιεία – Διατροφή

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ θεωρούμε πως ένας βιώσιμος πρωτογενής τομέας μπορεί να αποτελέσει μια συνολική απάντηση στις αλλεπάλληλες οικονομικές –κοινωνικές –περιβαλλοντικές κρίσεις και να αναδειχτεί σε κυρίαρχο τομέα της οικονομίας. Επιδιώκουμε έναν πρωτογενή τομέα, ο οποίος θα αποτελεί τον κοινό τόπο παραγωγών και καταναλωτών, θα βασίζεται στην  προώθηση του μεσογειακού διατροφικού μοντέλου και θα αναγνωρίζει ότι παραγωγή και περιβάλλον είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το μέλλον του πρωτογενή τομέα...
ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γενικά