Ποια μορφή ανάπτυξης για τις εκβολές του Ανθεμούντα;

Ποια μορφή ανάπτυξης για τις εκβολές του Ανθεμούντα;

Επιτακτική όσο ποτέ η ανάγκη προβολής της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Η κοιλάδα του Ανθεμούντα υπήρξε ιστορικά μια εξαιρετικά σημαντική περιοχή από τους προϊστορικούς χρόνους. Ετυμολογικά η λέξη προέρχεται από το «ἄνθεμον», δηλαδή το άνθος. Όλοι οι Μακεδόνες βασιλείς τη διεκδίκησαν ως βασιλικό κτήμα, καθώς αναγνώριζαν την ιδιαίτερη αξία της. Στο ιππικό των Εταίρων του Μ. Αλεξάνδρου, η μία από τις έξι ίλες ονομαζόταν «Ανθεμουσία ίλη», καθώς οι...