ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΑΞΗΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΑΞΗΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ, μέλος του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που δεν συνδέει την ανάπτυξη και την ευημερία μόνο με την οικονομική μεγέθυνση, αλλά θέτει ως προτεραιότητα τη βιωσιμότητα, την αειφορία και την ποιότητα ζωής με την καταπολέμηση της φτώχειας, των κοινωνικών ανισοτήτων και της αποτροπής περαιτέρω περιβαλλοντικών καταστροφών. Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Με βάση τις γενικές...