Βιώσιμος Τουρισμός

H μετά covid εποχή φαίνεται να κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη για ένα μοντέλο τουρισμού με χαρακτηριστικά ασφάλειας και βιωσιμότητας. Ένα μοντέλο που θα υποστηρίζει τα τουριστικά οικοσυστήματα που έχουν αειφόρα χαρακτηριστικά, θα προωθεί την εικόνα της χώρας μας σαν τέτοιο προορισμό, θα βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ώστε να βελτιώσουν το «πράσινο» προφίλ τους και τον τουριστικό τομέα στο σύνολο του να είναι προετοιμασμένος...
ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γενικά