28.09.2022.

Η παράταξη Οικολογία – Πράσινη Λύση εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τον κήπο της βίλας Αλλατίνι στην Θεσσαλονίκη και τον αρχικό του σχεδιασμό.

“Ο κήπος της βίλας Αλλατίνι, στον οποίο στεγάζονται σήμερα μέρος των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θεωρείται ιστορικής σημασίας και αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα της κάποτε ξακουστής συνοικίας των Εξοχών, καθώς διατηρεί μνήμες από τα τέλη του 19ου αιώνα. Μέσα σε αυτόν υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αιωνόβιων δέντρων. Από το 1979, που ανέλαβε τη διαχείριση του χώρου η Νομαρχία και μετέπειτα η Περιφέρεια, έγιναν αρκετές προσπάθειες αναδιαμόρφωσης του κήπου, χωρίς όμως ποτέ να λάβει την αρχική του μορφή. Παρόλο που σε μελέτες του ΑΠΘ αναφέρεται ο αρχικός σχεδιασμός του κήπου, παρατηρείται ότι σήμερα το σύνολο αυτού έχει πάψει να υφίσταται. Τα τελευταία χρόνια, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέδειξε τους χώρους της Βίλας Αλλατίνι, οργανώνοντας διάφορες εκδηλώσεις”, αναφέρεται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

“Ο κήπος της βίλας Αλλατίνι, στον οποίο στεγάζονται σήμερα μέρος των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θεωρείται ιστορικής σημασίας και αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα της κάποτε ξακουστής συνοικίας των Εξοχών, καθώς διατηρεί μνήμες από τα τέλη του 19ου αιώνα. Μέσα σε αυτόν υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αιωνόβιων δέντρων. Από το 1979, που ανέλαβε τη διαχείριση του χώρου η Νομαρχία και μετέπειτα η Περιφέρεια, έγιναν αρκετές προσπάθειες αναδιαμόρφωσης του κήπου, χωρίς όμως ποτέ να λάβει την αρχική του μορφή. Παρόλο που σε μελέτες του ΑΠΘ αναφέρεται ο αρχικός σχεδιασμός του κήπου, παρατηρείται ότι σήμερα το σύνολο αυτού έχει πάψει να υφίσταται. Τα τελευταία χρόνια, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέδειξε τους χώρους της Βίλας Αλλατίνι, οργανώνοντας διάφορες εκδηλώσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο η Παράταξη Οικολογία – Πράσινη Λύση κατέθεσε σχετική ερώτηση προς την Περιφέρεια, η οποία αφορά τον χαρακτηρισμό του κήπου ως ιστορικού, με στόχο να πραγματοποιηθεί η αναδιαμόρφωση του, βάσει των αρχικών σχεδίων, ώστε ο κήπος να αποτελέσει μοναδικό ιστορικό τοπόσημο της πόλης.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης Φίλιππος Γκανούλης δήλωσε σχετικά: «Η Οικολογία-Πράσινη Λύση προτείνει την αναδιαμόρφωση του ιστορικού κήπου της Βίλλα Αλατίνι σύμφωνα με τα αρχικά του σχέδια και καλεί την διοίκηση της Περιφέρειας να συνδράμει στην προστασία και ανάδειξη της ιστορίας του, καθιστώντας τον ελκυστικότερο πόλο έλξης για τους επισκέπτες και τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης”.

Related Posts