Aπό το 2014 ο Δήμος Ν.Προποντίδας αιτήθηκε τη χρηματοδότηση του έργου έχοντας προβεί σε εκπόνηση νέων μελετών (υδραυλικές, κτηματολογικές κ.ά.) που απαιτήθηκαν για την κατασκευή του έργου. Παράλληλα, τροποποίησε την Απόφαση Έκδοσης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που προϋπήρχε, όπως απαιτήθηκε από τους αρμόδιους φορείς, καθώς συμπεριέλαβε εκτός από το Φράγμα της Τρίγλιας όλα τα συνοδά υποέργα αυτού, όπως τον αγωγό μεταφοράς και το αρδευτικό δίκτυο.
Έχοντας εξασφαλίσει μετά από πολλές ενέργειες την νέα Απόφαση Έκδοσης Περιβαλλοντικών όρων το 2017, ο Δήμος Ν.Προποντίδας κατόπιν περαιτέρω ενεργειών (νέα έγγραφα, συναντήσεις με τον αρμόδιο Υπουργό και με υπηρεσιακούς παράγοντες) κατάφερε να υποβάλει προς ένταξη τον φάκελο του έργου.

Το έργο με τίτλο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ, ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ” εντάχθηκε τελικά στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 με την υπ΄ αριθμ. 4701/2-7-2019 (ΑΔΑ: Ω5ΠΨ4653ΠΓ-4Ψ2) Απόφαση Ένταξης και αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα:

1. Κατασκευή φράγματος και ταμιευτήρα στη θέση “Πλατάνια” Δ.Κ. Ν. Τρίγλιας
2. Αγωγός μεταφοράς νερού από ταμιευτήρα στη θέση “Πλατάνια” σε υφιστάμενη δεξαμενή της Δ.Κ. Ν. Τρίγλιας
3. Αρδευτικό δίκτυο στην περιοχή “Πλατάνια” της Δ.Κ. Ν. Τρίγλιας
4. Δαπάνες αρχαιολογικών εργασιών
5. Δαπάνες απαλλοτριώσεων
6. Δαπάνες δικτύου ΔΕΔΔΗΕ
7. Δαπάνη Υδρομετρητών.

Η δημοπράτηση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 6.390.000,00 € πραγματοποιήθηκε στις 15-11-2022, και βρίσκεται στη φάση σύνταξης του 1ου πρακτικού.

Υπενθυμίζεται ότι το αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή φράγματος ταμιευτήρα στην κεντρική κοίτη του ρέματος Τρίγλιας περί τη συμβολή των κλάδων Πλατάνια και Ξηρόλαγκο (ή Ξηρόλακκου) του χειμάρρου Τρίγλιας, της Τρίγλιας Χαλκιδικής.

Επίσης, αντικείμενο αποτελεί και η κατασκευή αγωγού μεταφοράς του διαθέσιμου για αξιοποίηση νερού από τη θέση υδροληψίας με σκοπό την άρδευση των καλλιεργειών τόσο μέσω των υφιστάμενων δικτύων όσο και μέσω νέου δικτύου που θα εξυπηρετεί έκταση περίπου 1000 στρεμμάτων.

Για την άρδευση της επιλεγείσας έκτασης, προβλέπονται η κατασκευή δικτύου διανομής εφοδιασμένου με το σύνολο των απαιτούμενων τεχνικών και η εγκατάσταση υδροληψιών άρδευσης.

Στην Απόφαση Ένταξης ορίζεται ως Φορέας Υλοποίησης η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία όμως με το 126898/446/4-4-2022 έγγραφό της, δήλωσε ότι δεν δύναται να εκτελέσει το έργο και ζήτησε αντικατάσταση. Ο Δήμος Ν.Προποντίδας είχε ήδη με το 50449/10-12-2021 έγγραφό του αιτηθεί να υλοποιήσει το έργο μέσω των υπηρεσιών του.
Ο Δήμαρχος κ. Εμμανουήλ Καρράς επικοινώνησε με τον κ. Παπαγιαννίδη, Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος και συμφώνησε να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες αντικατάστασης και να οριστεί ο Δήμος Ν. Προποντίδας Φορέας Υλοποίησης του έργου.
Εκτιμούμε ότι μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου.

Πηγή άρθρου και εικόνας: https://www.halkidikinews.gr/

Related Posts