Μια ανάσα στη διαχείριση των απορριμμάτων δίνει η λειτουργία του ΧΥΤΑ Αρναίας, που ήδη έχει παραδοθεί από τον δήμο Αριστοτέλη στον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Από τον Φεβρουάριο κιόλας, κι ενώ υπολείπονται μικρές εργασίες στις οδούς πρόσβασης στον χώρο, ο ΧΥΤΑ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και να δέχεται τα σκουπίδια των δήμων Αριστοτέλη και Σιθωνίας.

Η λειτουργία του ΧΥΤΑ και η μεταφορά των απορριμμάτων της Σιιθωνίας στην Αρναία, άμεσα θα αποφορτίσουν τον ήδη επιβαρυμένο ΧΥΤΑ Πολυγύρου, όπου σήμερα συγκεντρώνει απόβλητα από τρεις δήμους. Ο ΧΥΤΑ Ανθεμούντα με τη σειρά του εξυπηρετεί τη Ν. Προποντίδα και την Κασσάνδρα, επίσης δηλαδή έναν μεγάλο όγκο απορριμμάτων ετησίως. Την κατάσταση αποφορτίζουν ελαφρώς οι εν λειτουργία ΣΜΑ Σιθωνίας και Αρναίας. Θυμίζουμε ότι εγκαταλείφθηκε πλήρως η κατασκευή ΧΥΤΑ Σιθωνίας για περιβαλλοντικούς λόγους που ίσως και να μην εξηγήθηκαν επαρκώς, ή τουλάχιστον χωρίς να επιχειρηθεί με διαφορετική πρόταση έναντι της αρχικής χωροθέτησης. Επίσης και σύμφωνα με τον ΦΟΔΣΑ, ανενεργός παραμένει ο ΧΥΤΑ Κασσάνδρας.

Η ευχάριστη εξέλιξη είναι ότι για τις 17 Φεβρουαρίου 2023, καλούνται οι υποψήφιες εταιρείες – σχήματα να καταθέσουν προσφορές στο διαγωνισμό για την κατασκευή της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο που θα κατασκευαστεί στον Άγιο Αντώνιο Θέρμης, είναι προϋπολογισμού 241,88 εκατ. ευρώ (με προαίρεση, συν ΦΠΑ) και αφορά την “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ –ΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” που θα προχωρήσει ως δημόσια σύμβαση και θα επεξεργάζεται 150.000 τόνους σύμμεικτων αποβλήτων και προδιαλεγμένων αποβλήτων.

Ο χώρος που θα γίνει η ΜΕΑ ανατολικού τομέα, βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Κάτω Σχολαρίου και Αγίου Αντωνίου. Πρόκειται για έκταση 816 στρεμμάτων (περίπου 805 αδειοδοτημένα και περίπου 11 επέκταση). Στόχος της εγκατάστασης είναι η εφαρμογή τεχνικών που συνδυάζουν τη μηχανική επεξεργασία (διαλογή), προκειμένου να ανακτηθούν ανακυκλώσιμα υλικά, με τη βιολογική επεξεργασία (αερόβια) των οργανικών που διαχωρίζονται από τα αστικά απόβλητα προκειμένου ανάλογα με το είδος βιολογικής επεξεργασίας να παραχθεί κομπόστ τύπου Α και δευτερογενές καύσιμο.

Τα υπολείμματα της παραπάνω διαδικασίας θα επιστρέφουν πλέον στους ΧΥΤΑ Χαλκιδικής, μειώνοντας έτσι σημαντικά τον τελικό όγκο που θα θάβεται. Εκτός από τους δήμους Χαλκιδικής, η ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα στον Άγιο Αντώνιο θα εξυπηρετεί και την ανατολική Θεσσαλονίκη.

Πηγή άρθρου και εικόνας: https://www.xalkidikipolitiki.com/2023/01/12/

Related Posts