Ως προστατευτικό, για λόγους δημοσίας ωφέλειας, κηρύσσεται το περιαστικό δάσος του Δήμου Παύλου Μελά ΠΕ Θεσσαλονίκης, συνολικής έκτασης 3.039 στρεμμάτων, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η έκταση ανήκει στην παρ. 1ε του άρθρου 69 του ν.δ. 86/1969 (περιαστικά δάση, τμήματα δασών και δασικές εκτάσεις που μπορεί δασοπονικά να αναδασωθούν) και όπως αναφέρει η απόφαση, απαγορεύεται κάθε κάρπωση αυτού και ορίζεται ότι εφεξής η διαχείρισή του θα διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις διαχειρίσεως των προστατευτικών δασών (άρθ. 71 του ν.δ. 86/1969).

Σχετικό αρχείο:

ΨΒΣΛ4653Π8-1ΡΧ

Πηγή άρθρου και εικόνας: https://dasarxeio.com/2023/06/28/126249/

Related Posts